Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Współpraca

 W imieniu Zarządu spółki chcielibyśmy zaproponować Państwu nawiązanie współpracy z naszą Firmą.

Ośrodek Badania Bilansów i Analiz Ekonomicznych Spółka z o.o. prowadzi działalność od 1 czerwca 1994r. Spółka jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 102 (Uchwała numer 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lutego 1995), działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000049397 .

Szczególnie chętnie chcielibyśmy zaproponować Państwu nasze usługi dotyczące prowadzenia ksiąg handlowych i podatkowych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

* Prowadzenie ewidencji dokumentów (łącznie z dekretowaniem) zgodnie z Ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, na podstawie otrzymywanych od Zlecającego dokumentów i informacji 

* Sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń, 

* Prowadzenie dokumentacji rozliczeń z Urzędem Skarbowym (PIT i CIT), 

* Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań GUS 

* Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. 

* Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami 

* Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji, a także wypełniania zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wypisów do księgi oraz innych niezbędnych danych dostarczonych przez Zleceniodawcę 

* Przekazywanie wydruków komputerowych za poszczególne okresy sprawozdawcze obejmujących: 

- skrócony bilans 

- rachunek wyników 

- zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych 

- zestawienie obrotów i sald kont analitycznych 

- wydruk nierozliczonych rozrachunków 

* Sporządzanie i przekazywanie przewidzianych przepisami sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów 

* Doradztwo w sprawach finansowo-podatkowych w zakresie związanym z prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością gospodarczą 

* Bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz objaśnianie kwestii prawnych, podatkowych, dokumentacyjnych 

 

Obowiązki Zlecającego ograniczają się jedynie do:

- Prowadzenia we własnym zakresie dokumentacji obrotu kasowego i sprzedaży 

- Segregacji dokumentów wg rodzajów operacji gospodarczych 

- Zatwierdzenia merytoryczno-formalnego dokumentów przez osobę upoważnioną 

- Informowania o zdarzeniach mających wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych i ustalanie należności względem organów budżetowych 

Usługowe prowadzenie ksiąg przez naszą firmę to gwarancja jakości świadczonych usług i niewątpliwe korzyści ekonomiczne. Gwarantujemy, że nasza oferta jest dużo tańsza niż prowadzenie księgowości we własnym zakresie!!!

 

Zakres świadczonych przez Spółkę usług obejmuje oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych także:

* badania sprawozdań finansowych 

* opracowywanie zasad polityki księgowości, 

* wycenę firm, 

* wycenę aportów niepieniężnych, 

* doradztwo podatkowe, 

* przygotowywanie finansowej części do prospektu emisyjnego.

 

Prosimy o kontakt, jesteśmy otwarci na negocjacje cenowe w zakresie wykonywanych usług.

 

 

 

O firmie   Nasza oferta   Współpraca   Referencje   Kontakt